Oversigt - Fag & kurser på Musikskolen for Voksne

Cello

Guitar

Klarinet

Klaver

Violin & bratch

Tværfløjte

Big Band

Kammermusik

Kor

Sang

Undervisningen starter i begyndelsen af september og januar. Kortere kurser kan oprettes i løbet af sæsonen.

Der undervises både i dag- og aftentimer.

Startdato og endeligt tidspunkt for instrumentalundervisning meddeles ved tilmelding, som foregår til lærerne eller evt. til musvok@gmail.com.

Alle deltagere bedes oplyse navn, adresse og fødselsdato i henhold til Folkeoplysningsloven.

Udenbys deltagere bedes oplyse hele cpr.nummeret (i henhold til lov om mellemkommunal refusion)